بولتن اقتصادی
1401/03/04
20:18
سرمایه گذاری ها #مدیریت حمایت ؛ 8.553 مقاومت ؛ 10.074 #وخارزم حمایت ؛ 4.679 مقاومت ؛ 6.030 #وسبحان حمایت ؛3.449 مقاومت ؛ 4.40...

سرمایه گذاری ها#مدیریت


حمایت ؛ ۸.۵۵۳ مقاومت ؛ ۱۰.۰۷۴#وخارزم


حمایت ؛ ۴.۶۷۹ مقاومت ؛ ۶.۰۳۰#وسبحان


حمایت ؛۳.۴۴۹ مقاومت ؛ ۴.۴۰۰#وپویا


حمایت ؛ ۲.۴۶۴ مقاومت ؛ ۳.۱۲۰ادامه تحلیل های #درخواستی👇


https://t.me/+FfTH۸DqIPsI۲MDc۰

انتهای خبر

0
0