بورس۲۴
1400/09/14
13:40
افشای «وبشهر» در خصوص سود عملیاتی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه صنایع بهشهر اعلام نمود که علت کاهش سود عملیاتی ناشی از کاهش فروش سرمایه گذاری ها می باشد.

انتهای خبر

0
0