بورس۲۴
1400/12/02
14:32
فروش ۱۱ ماهه «دفرا» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش بهمن ماه شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران منتشر شده که در ادامه فروش ماهانه و تجمعی افشا شده است.

فروش 11 ماهه «دفرا» چقدر بود؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران در مدت ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۴۷۷ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸۹ درصد افزایش داشته است.


لذا فروش بهمن ماه ۵۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶۷ درصد افزایش داشته است.دفرا
انتهای خبر

0
0