بورس۲۴
1401/03/29
14:42
توضیحات «فگستر» در خصوص قطع برق

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان اعلام نمود کارخانه شرکت از تاریخ ۱۴۰۱.۰۴.۲۲ الی ۱۴۰۱.۰۵.۱۲با ۹۵ درصد کاهش بار برق مواجه خواهد بود.

توضیحات «فگستر» در خصوص قطع برق

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان اعلام نمود پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری شرکت توانیر مبنی بر مدیریت بار شبکه سراسری به استحضار می رساند پیرو ضوابط اجرایی اخیر شرکت توانیر در خصوص کاهش بار برق مصرفی واحدهای تولیدی و تفاهم نامه همکاری در مدیریت بار شبکه سراسری، فی ما بین شرکت توانیر و شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان کارخانه شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان از تاریخ ۱۴۰۱.۰۴.۲۲ الی ۱۴۰۱.۰۵.۱۲با ۹۵ درصد کاهش بار برق مواجه خواهد بود. طی برنامه ریزی های صورت گرفته با توجه به وقفه در تولید این شرکت در مدت زمان مذکور، فرصت پیش آمده به بهسازی و سرویس دوره ای ماشین آلات و تاسیسات خط تولید اختصاص خواهد یافت. همچنین به نظر نمی رسد این موضوع آثار منفی در میزان تحقق تولید پیش بینی شده شرکت داشته باشد.

فگ
انتهای خبر

0
0