کارگزاری آبان
1400/08/04
09:13
📈فراورده های نفتی نیز افت قیمت را تجربه می کنند.#شپنا, #شبندر, #شبريز, #شبهرن, #ونفت, #شراز, #شزنگ و #شرانل منفی و متعادل اند.#شتران, #شاوان و #شسپ...

📈فراورده های نفتی نیز افت قیمت را تجربه می کنند.#شپنا, #شبندر, #شبریز, #شبهرن, #ونفت, #شراز, #شزنگ و #شرانل منفی و متعادل اند.#شتران, #شاوان و #شسپا با گرایشی مثبت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.#شپاس پر عرضه ی گروه است.


انتهای خبر

0
0