کدال۳۶۰
1401/05/31
16:10
#بمیلا تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد 🔹 زمان برگزاری: ساعت 11:00 ...

#بمیلا


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه) شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۶:۰۹:۴۵ (۹۲۷۵۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0