اقتصاد آنلاین
1401/06/01
09:19
📌وزیر ارتباطات: اگر قرار باشد به دانش آموزان و دانشجویان اینترنت رایگان بدهیم، باید بودجه آن از قبل پیش بینی شده باشد 🔹اگر قرار باشد به دانش آموزا...

📌 وزیر ارتباطات: اگر قرار باشد به دانش آموزان و دانشجویان اینترنت رایگان بدهیم، باید بودجه آن از قبل پیش بینی شده باشد🔹اگر قرار باشد به دانش آموزان و دانشجویان اینترنت رایگان بدهیم، باید بودجه آن از قبل پیش بینی شده باشد؛ تاکنون چنین چیزی اتفاق نیفتاده.انتهای خبر

0
0