نوآوران امین
1399/10/29
12:03
اولتیماتوم به وزیر اقتصاد جهت شفاف‌سازی ریزش بورس چنانچه وزیر اقتصاد ظرف یک هفته آینده نسبت به شفاف‌سازی و تعیین تکلیف بورس اقدام نکند، از ابزارها...

اولتیماتوم به وزیر اقتصاد جهت شفاف‌سازی ریزش بورسچنانچه وزیر اقتصاد ظرف یک هفته آینده نسبت به شفاف‌سازی و تعیین تکلیف بورس اقدام نکند، از ابزارهای نظارتی همچون شکایت در قالب ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهیم.https://www.afkarnews.com/fa/tiny/news-۱۰۲۹۲۸۹انتهای خبر

0
0