پیامهای ناظر بازار
1399/08/26
10:06
توقف نماد (حسیر۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (حسیر۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت ریل سیر کوثر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور ۶۰ دقیقه پس از انتشار این پیام، به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0