مجید سلطانی
1399/10/10
11:22
این هفته، هفته خوبی برای سهام بزرگ نبود. امیدوارم هفته آینده با افزایش تقاضا، شاهد روند بهتری در سهام شاخص ساز باشیم.

این هفته، هفته خوبی برای سهام بزرگ نبود. امیدوارم هفته آینده با افزایش تقاضا، شاهد روند بهتری در سهام شاخص ساز باشیم.


انتهای خبر

0
0