کدال۳۶۰
1401/03/30
15:25
#سهرمز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت سیمان هرمزگان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 776,241 می...

#سهرمز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)▪️ شرکت سیمان هرمزگان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۷۷۶,۲۴۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۴٪ افزایش داشته است.▪️«سهرمز» با سرمایه ثبت شده ۱,۰۸۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مبلغ ۵,۱۱۰,۹۶۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۳۰ ۱۵:۲۵:۱۳ (۸۹۹۳۳۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0