اقتصاد نیوز
1401/06/02
11:54
اقتصادنیوز: 🔴 افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در دست بررسی است ▫️میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آخرین پیگیری ها در افزایش حقوق کارم...

اقتصادنیوز:


🔴 افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در دست بررسی است▫️میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آخرین پیگیری ها در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: این موضوع در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم گیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارایه می‌شود./ایرنا@EghtesadNews_com🔴 افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در دست بررسی است▫️میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آخرین پیگیری ها در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: این موضوع در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیم گیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارایه می‌شود./ایرنا@EghtesadNews_comانتهای خبر

0
0