کدال۳۶۰
1400/12/28
08:19
#تاصیکو معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صدر تامين - نماد: تاصيکو 1400-12-28 08:...

#تاصیکو


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمایه گذاری صدر تامین - نماد: تاصیکو۱۴۰۰-۱۲-۲۸ ۰۸:۱۹:۴۴ (۸۶۳۸۰۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0