نوآوران امین
1400/12/27
11:15
فراورده های تزریقی و دارویی ایران (#دفرا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ⭕️...

فراورده های تزریقی و دارویی ایران (#دفرا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۰.۶۲) درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۰۴.۱۸ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۹۰.۲۷ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0