بورس۳۶۵
1399/08/28
22:09
#ورود_پــول_حـقـیـقـی نماد هایی که در جریان معاملات امروز بیشترین ( #ورود ) پول حقیقی ها را داشتند ...............................................

#ورود_پول_حقیقی
نماد هایی که در جریان معاملات امروز بیشترین ( #ورود ) پول حقیقی ها را داشتند.................................................................《تاریخ: چهارشنبه ۲۸ آبان ماه》🔹آدرس صفحه اینستاگرام ما:


instagram.com/BOURSE_۳۶۵انتهای خبر

0
0