کدال۳۶۰
1399/12/06
10:39
#زماهان آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان - نماد: زماهان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز...

#زماهان


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان - نماد: زماهانبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۲۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۱۳۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۷۳۰۰۰۰ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۳۹۹-۱۲-۰۶ ۱۰:۳۹:۴۷ (۷۲۵۳۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0