کدال۳۶۰
1401/02/21
18:53
#وهامون صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری هامون صبا ▪️ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در دوره 12 ماهه م...

#وهامون


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
▪️ شرکت سرمایه گذاری هامون صبا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۹۹۸ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰٪ افت داشته است.▪️ «وهامون» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۹۹۳,۱۸۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۴۰۱-۰۲-۲۱ ۱۸:۵۴:۵۴ (۸۷۹۷۵۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0