اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1399/10/04
11:34
❇️ مزایده "#ونفت" برنده‌ای نداشت ☑ مزایده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت نتیجه ای نداشت. به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از عدم حصول ن...

❇️ مزایده "#ونفت" برنده‌ای نداشت
☑ مزایده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت نتیجه ای نداشت. به گزارش بورس نیوز، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت از عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده خبر داد. بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مزایده واگذاری ۹۶ درصد سهام شرکت تابعه جوی گستر نفت بدون نتیجه ماند.⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0