بورس۲۴
1400/11/03
14:30
شفاف سازی «ثاخت» در خصوص سود سهام

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام نمود که دلایل عدم تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به۱۴۰۰.۰۶.۳۱ را منتشر کرد.

شفاف سازی «ثاخت» در خصوص سود سهام

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان اعلام نمود که دلایل عدم تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به۱۴۰۰.۰۶.۳۱ ناشی از اظهار نظر مشروط حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص سرمایه گذاری در شرکت فرعی بوده است.ثاخت
انتهای خبر

0
0