وارن بافت
1400/01/16
21:23
عراقچی برای مذاکرات برجامی وارد اتریش شد 🔹سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک #برجام، وارد وین پایتخت...

عراقچی برای مذاکرات برجامی وارد اتریش شد🔹سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به منظور شرکت در نشست کمیسیون مشترک #برجام، وارد وین پایتخت اتریش شد.انتهای خبر

0
0