بورسینه
1401/03/16
15:23
🔹امروز در مجموع حدود چهار هزار و ۷۱۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد #خودرو، #تفارس، #بفجر، #وبملت و #شپنا به ترتیب در رتبه اول تا پنج...

🔹امروز در مجموع حدود چهار هزار و ۷۱۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شد که پنج نماد #خودرو، #تفارس، #بفجر، #وبملت و #شپنا به ترتیب در رتبه اول تا پنجم لیست بیشترین ارزش معاملات سهام قرار گرفتند.🔹در نخستین روز معاملاتی هفته معادل ۱۱۵میلیارد تومان سهام ایران خودرو دست به دست شد، تامین سرمایه خلیج فارس پس از معاملاتی به ارزش ۱۱۰میلیارد تومان دوم شد و سهام فجر انرژی خلیج فارس نیز به جایگاه سوم معاملات رسید.🔹سهام فجر انرژی خلیج فارس (#بفجر) با رشد ۱۷درصدی و سهام آلومراد (#فمراد) با رشد ۸.۷درصدی قیمت پس از بازگشایی، کام سهامداران خود را شیرین کردند.🔹بیشترین معاملات بورس و فرابورس به گروه «محصولات شیمیایی» تعلق داشت به طوری که ۵۹۰میلیارد تومان فقط در این بخش جابجا شد، گروه «خودرو و ساخت قطعات» با معاملات ۵۷۰میلیارد تومانی دوم شد و «فلزات اساسی» در جایگاه سوم قرار گرفت.🔹امروز ۶درصد از کل سهام فنرسازی زر (#خزر) معامله شد، ۱۰نماد برتر سهم ۲۰درصدی از کل داد و ستدها داشتند، ارزش معاملات در پنج سهم به بیش از ۱۰۰میلیارد تومان رسید و نصف ارزش کل معاملات نیز به ۴۹نماد نخست اختصاص داشت.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0