کدال۳۶۰
1401/06/02
16:08
#سصوفی #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 965,308 می...

#سصوفی


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۹۶۵,۳۰۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۴۲٪ افزایش داشته است.▪️«سصوفی» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۱۴۹,۴۸۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۶:۱۰:۰۶ (۹۲۸۴۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0