نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/25
11:53
افزایش تقاضا در بازار #خودرو رو از منفی کامل به سمت صف خرید میبرد

افزایش تقاضا در بازار #خودرو رو از منفی کامل به سمت صف خرید میبرد


انتهای خبر

0
0