کدال۳۶۰
1401/03/07
13:45
#ما #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت بیمه ما طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل فروش حق بیمه 1,590,273 میلیو...

#ما


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت بیمه ما طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۱,۵۹۰,۲۷۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است .


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۱۷۸ را ثبت نموده است▪ ما با سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۱,۵۹۰,۲۷۳ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۱۷۸ را ثبت نموده است۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۳:۴۵:۰۲ (۸۸۸۷۱۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0