محسن حسنلو
1401/06/01
10:49
#اخابر آپدیت چنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم بعد از پر کردن ظرف زمان خود از محدود حمایت استاتیک، رشد را شروع کرده است. و انتظار می...

#اخابرآپدیتچنانچه در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید، سهم بعد از پر کردن ظرف زمان خود از محدود حمایت استاتیک، رشد را شروع کرده است. و انتظار می رود سهم تا سقف در دید میان مدت رشد داشته باشد.⛔️ بیانیه سلب مسئولیت: مطلب ارائه شده صرفا تحلیل نگارنده می‌باشد و ممکن است همراه با خطای احتمالی باشد. بنابراین مبنای خرید و فروش، دوستان نیست . کانال مسئولیتی در قبال ریسک های احتمالی ندارد. ⛔️@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0