بانی فام
1399/10/09
13:39
#ثباغ (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال21% سود تا محدوده 26009 ریال در صورت نزول قیمت احتمال2% ضرر تا محدوده 20950 ری...

#ثباغ


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال۲۱٪ سود تا محدوده ۲۶۰۰۹ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۲٪ ضرر تا محدوده ۲۰۹۵۰ ریال


▫️روند کلی کوتاه مدت : نزولی


▫️پایداری روند : کم


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0