نوسانگیر بازار سرمایه
1401/02/12
09:52
واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ #وتوصا #خگستر #رانفور #وخارزم ✳️ با حفظ حمایت شاخص ۱.۵۰۰.۰۰۰ خریدار هستیم ✅ @Navasani

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۱/۰۲/۱۲#وتوصا


#خگستر


#رانفور


#وخارزم✳️ با حفظ حمایت شاخص ۱.۵۰۰.۰۰۰ خریدار هستیم
✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0