سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/19
11:00
مهم برای #ومعادن زمان عرضه "تجلی" مشخص شد اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه 2 آذر امسال در فرابورس ایران عرضه می‌شود

مهم برای #ومعادن


زمان عرضه "تجلی" مشخص شد


اولین شرکت پروژه محور بازار سرمایه ۲ آذر امسال در فرابورس ایران عرضه می‌شود
انتهای خبر

0
0