کارگزاری آبان
1399/11/14
11:38
📊#دزهراوی اطلاعیه 99/11/14 *داروسازی زهراوی* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) ...

📊#دزهراوی


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*داروسازی زهراوی*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0