بولتن اقتصادی
1399/11/09
15:22
مشکل ارزی واردات مواد اولیه تولید روغن نباتی به کشور حل شد ▫️ رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان: مشکلات ارزی برای واردات مواد اولی...

مشکل ارزی واردات مواد اولیه تولید روغن نباتی به کشور حل شد▫️ رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان: مشکلات ارزی برای واردات مواد اولیه تولید روغن نباتی به کشور با توجه به تعریف منابع جدید برای استفاده از ارز حل شده است.

انتهای خبر

0
0