کارگزاری آبان
1399/10/07
09:58
📈بیشترین حجم معاملات خودرو 480.5 میلیون سهم خساپا 457.7 میلیون سهم وتجارت 258.3 میلیون سهم خگستر 202.7 میلیون سهم وپارس 202.4 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خودرو ۴۸۰.۵ میلیون سهم


خساپا ۴۵۷.۷ میلیون سهم


وتجارت ۲۵۸.۳ میلیون سهم


خگستر ۲۰۲.۷ میلیون سهم


وپارس ۲۰۲.۴ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0