آواتحلیل
1399/10/07
09:21
#بررسی_گزارش_کدال #شخارک 📌 شخارک در آذر ماه با کاهش فروش همراه بوده و ۲۰۷ میلیارد تومان فروش داشته است. این عدد در آبان ماه حدود ۵۷۰ میلیارد توما...

#بررسی_گزارش_کدال #شخارک📌 شخارک در آذر ماه با کاهش فروش همراه بوده و ۲۰۷ میلیارد تومان فروش داشته است. این عدد در آبان ماه حدود ۵۷۰ میلیارد تومان بود. جمع فروش نه ماهه سال جاری به ۲۷۶۶ میلیارد تومان رسیده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۱۹۰۷ میلیارد تومان بود.

انتهای خبر

0
0