نوسانگیر بازار سرمایه
1399/08/27
11:34
#شستا در حال بازگشایی می باشد که افت 41% از سقف تاریخی خود را پیش از بسته شدن نماد تجربه نمود زیر قیمت 3200 تومان ارزنده است ✅ @Navasani

#شستا در حال بازگشایی می باشد که افت ۴۱٪ از سقف تاریخی خود را پیش از بسته شدن نماد تجربه نمودزیر قیمت ۳۲۰۰ تومان ارزنده است✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0