سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/15
10:14
#ارزش_معاملات_خرد: 2,549 میلیارد تومان #ورود_پول_حقیقی: 🟢 ‎+195 میلیارد تومان #شاخص_کل: 1,425,192 🟢 ‎+26,775‎ (+1.9%) #ورود_پول_هوشمند: 🟢 ‎+123 م...

#ارزش_معاملات_خرد: ۲,۵۴۹ میلیارد تومان


#ورود_پول_حقیقی: 🟢 +۱۹۵ میلیارد تومان


#شاخص_کل: ۱,۴۲۵,۱۹۲ 🟢 +۲۶,۷۷۵ (+۱.۹٪)


#ورود_پول_هوشمند: 🟢 +۱۲۳ میلیارد تومانانتهای خبر

0
0