سهم گلچین
1400/12/26
10:38
با حکم مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی: 📌امیرحسین نادری سرپرست تاصیکو شد 🔹️علی رستمی، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت...

با حکم مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی:📌امیرحسین نادری سرپرست تاصیکو شد🔹️علی رستمی، مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در حکمی امیرحسین نادری را به عنوان سرپرست جدید شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین منصوب کرد.انتهای خبر

0
0