کانال کدال
1400/06/01
23:48
📊 نماد: شکف 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) 🏭 شرکت: کف 🔻...

📊 نماد: شکف📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه)🏭 شرکت: کف🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد


✅ استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی


✅ انتخاب حسابرس و بازرس قانونی💵 سود(زیان) نقدی هر سهم: ۰ ریال💰 سود(زیان) خالص شرکت: (۶۱۰,۸۷۶) میلیون ریال💶 سود(زیان) انباشته:(۵,۷۵۵,۱۴۸) میلیون ریال💷 سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال👤 بازرس قانونی: آگاه نگر📰 روزنامه کثیرالانتشار: اطلاعات📋 مشاهده اطلاعیه 📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#شکف #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0