سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/29
08:39
#پتروشیمی ✍️ در گروه پتروشیمی گزارش 9 ماهه خراسان رسیده و انتظار می‌رود در سایر شرکت‌ها هم گزارش‌های خوبی را داشته باشیم. #پتروشیمی_خراسان در 3 ما...

#پتروشیمی✍️ در گروه پتروشیمی گزارش ۹ ماهه خراسان رسیده و انتظار می‌رود در سایر شرکت‌ها هم گزارش‌های خوبی را داشته باشیم. #پتروشیمی_خراسان در ۳ ماه اول ۱.۳۷۴ ریال، ۳ ماه دوم ۱.۴۹۰ ریال، ۳ ماه سوم ۲.۹۰۲ ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۵.۷۶۶ ریال سود محقق کرده است. فروش شرکت بیش از دو برابر دو فصل اخیر بوده و جالب است که حاشیه سود ناخالص تغییری نکرده است. با این شرایط و مدنظر قرار دادن قیمت اوره، انتظار می‌رود خراسان برای امسال به سود ۸۵۰ تومانی دست یابد و سود سال بعد در حدود ۱.۰۰۰ تومان خواهد بود. به نظر رسیدن یک گزارش دیگر بتواند فشار عرضه از این گروه را مهار کند.انتهای خبر

0
0