کدال۳۶۰
1399/11/14
13:24
#لپارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30(اصلاحیه)...

#لپارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰(اصلاحیه) شرکت کارخانجات پارس الکتریکشرح رویداد:


پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیری های صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود خالص شرکت به اطلاع می رساند سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ۴۵۵.۲۳۴ میلیون ریال بوده و همچنین پیش بینی درآمد هر سهم (بر مبنای سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال) در سال مذبور به مبلغ ۱.۵۱۷ ریال می باشد
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۳:۲۴:۵۸ (۷۱۹۲۸۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0