کدال۳۶۰
1401/03/11
12:13
#پارتا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر 1401-03-11 12:14:45...

#پارتا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر سهامدار عمده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت مجتمع صنعتی ارتا ویل تایر
۱۴۰۱-۰۳-۱۱ ۱۲:۱۴:۴۵ (۸۹۲۰۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0