بولتن اقتصادی
1399/10/28
08:49
کمک ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی واریز شد 🔹دومین مرحله از کمک های ویژه اقشار کم درآمد در دوران کرونا با مبلغی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به حساب مشمولان و...

کمک ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزارتومانی واریز شد🔹دومین مرحله از کمک های ویژه اقشار کم درآمد در دوران کرونا با مبلغی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به حساب مشمولان واریز شده است.

انتهای خبر

0
0