پایگاه خبری انتخاب
1399/11/08
10:08
اتحادیه اروپا: 🔹آماده احیای مشارکت اروپا با آمریکا هستیم 🔹 تمام تلاش‌ها بر زنده نگه داشتن برجام متمرکز است 🔹با اقدامات اروپا، ترامپ موفق به احی...

اتحادیه اروپا:


🔹آماده احیای مشارکت اروپا با آمریکا هستیم🔹 تمام تلاش‌ها بر زنده نگه داشتن برجام متمرکز است🔹با اقدامات اروپا، ترامپ موفق به احیای تحریم‌های سازمان ملل نشدجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vh۳


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0