بورس آموز
1399/08/11
14:15
✅ برخی از نماد هایی که امروز در آنها ورود پول هوشمند به چشم می خورد : 💴 🔺️ #کسرام #بپیوند #زنجان #سفاسی 🔺️ #وجامی #شاروم #حتوکا #آریان ‎⚡️‌‏⚡...

✅ برخی از نماد هایی که امروز در آنها ورود پول هوشمند به چشم می خورد : 💴🔺️ #کسرام #بپیوند #زنجان #سفاسی🔺️ #وجامی #شاروم #حتوکا #آریان
⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید


۰انتهای خبر

0
0