اقتصاد آنلاین
1400/03/19
15:00
کدال‌نگر ۱۹ خرداد ۱۴۰۰/ داروسازی فارابی ۵۳۸تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد

این گزارش به بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال پرداخته و برخی از آن‌ها را تحلیل می‌کند. ذوب روی اصفهان بازارگردانی می‌شود. «ثنور» سهام فروخت.

اقتصادآنلاین - هانا پاکمند ؛ کدال‌نگر ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به بررسی برخی از اطلاعیه‌های منتشرشده در کدال پرداخته است.


افزایش سرمایه


«شبندر»: مجمع شرکت پالایش نفت بندرعباس با افزایش سرمایه ۳۶۸درصدی این شرکت از محل سود انباشته، اندوخته، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقت نمود.


«ومهان»: هیئت مدیره گروه توسعه مالی مهر آیندگان افزایش سرمایه ۲۰۰درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.


اطلاعیه‌ها


«وشمال»: شرکت سرمایه‌گذاری چشم انداز توسعه شمال اعلام نمود هفت باب از آپارتمان های واقع در نازی آباد بصورت مجزا یا یکجا بر اساس قیمت کارشناسی رسمی را به مزایده می‌گذارد.


«ذوب»: نماد ذوب روی اصفهان از تاریخ ۲۲ خرداد ماه بازارگردانی می‌شود.


«اتکام»: شرکت بیمه اتکایی امین اعلام نمود در بیمه نامه کنسرسیومی پالایشگاه تهران (به راهبری بیمه ایران) به میزان دو درصد بصورت قبولی اختیاری و ۱.۵درصد به صورت قبولی قراردادی (به راهبری بیمه مرکزی ج. ا. ا)، مشارکت دارد. با توجه به برخورداری این شرکت از پوشش قرارداد اتکایی مازاد خسارت، حداکثر سهم نگهداری در خسارت فوق (درمجموع قبولیهای اختیاری و قراردادی ) ۴۰۰۰۰۰یورو می باشد که با توجه به برخورداری این شرکت از ذخایر خسارت معوق (با در نظر گرفتن IBNR ۳۵ ٪)، اثر سود و زیانی آن برای این شرکت قابل توجه نخواهد بود.


«وبشهر»: شرکت توسعه صنایع بهشهر اعلام داشت با توجه به موافقت سهامدار عمده با تغییر زمان افزایش سرمایه به بعد از مجمع سالیانه و اضافه شدن افزایش سرمایه از محل اندوخته سرمایه‌ای، هیئت مدیره نیز تغییر برنامه مزبور را مورد تایید قرار داد و مقرر شد طرح توجیهی لازم تهیه گردد. همچنین با توجه به اطلاع رسانی انجام شده در سامانه کدال در مورد افزایش سرمایه ۳۲۵۰میلیارد ریالی از محل سود انباشته و لزوم اطلاع رسانی به سهامداران در مورد تغییر برنامه مزبور، مقرر شد اطلاع رسانی لازم در این خصوص در سامانه کدال صورت پذیرد.


«شغدیر»: شرکت پتروشیمی غدیر به ازای هر سهم ۱۰۰۰تومان سود تقسیم کرد.


«ثنور»: شرکت سرمایه گذاری کوه نور از فروش سهام شرکت سازه و بنای دشت توس و شناسایی ۵۲میلیارد تومان سود خبر داد. همچنین این شرکت اعلام نمود قرارداد به عنوان مشارکت در ساخت پروژه کوثر در قالب شرکت سازه و بنای دشت توس تعریف گردیده است به گونه ای که سهامداران فعلی شرکت مذکور ۶۵٪ از سهام خود را بابت تامین منابع مورد نیاز ساخت توسط طرف های دوم به ایشان منتقل می‌نمایند. ارزش روز پروژه در حال فعلی با توجه به کارشناسی انجام شده حدود ۶۰۰میلیارد تومان و هزینه ساخت و اجرای آن حدود ۱۱۰۰میلیارد تومان برآورد گردیده است .


«شپنا»: شرکت پالایش نفت اصفهان اعلام نمود سهام نفت سپاهان را خریداری نموده و درصد مالکیت در این شرکت به ۱۷.۳۱درصد رسیده است.


«فرآور»: مجمع شرکت فرآوری مواد معدنی ایران ۵۰ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.


«شگویا»: شرکت پتروشیمی تندگویان اعلام داشت براساس دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغی به وکیل ، ابطال تصویب نامه شماره /۲۴۰۲۳ت ۵۶۱۷۹ه هیات وزیران و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آنها صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ۱۵۹قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، صورت پذیرفته است.


«شفن»: شرکت پتروشیمی فن آوران اعلام داشت، شرکت پتروشیمی فن آوران مستند به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت و براساس ماده ۱۶ قانون فوق الذکر به رای صادره از هیئت هم عرض حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر استان خوزستان ابلاغ گردیده بود به شرح ذیل اعتراض نمود: ۱- بموجب بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اصلاحات بعدی ، این شرکت مشمول معافیت مالیاتی ۲۰ ساله می باشد. ۲- پس از بروز اختلاف بین شرکت و اداره مالیاتی ماهشهر ، موضوع مطابق با قانون به هیات تجدید نظر اداره کل مالیاتی استان خوزستان ارجاع شد که این شرکت را محق به استفاده از معافیت مذکور دانسته است. ۳- با اعتراض امور مالیاتی به حکم مذکور ، پرونده به شورای عالی مالیاتی ارجاع شد که شورای مزبور رای تجدید نظر را نقض و به هیات هم عرض ارسال نمود که هیات هم عرض نیز با تاسی از استدلال شورای عالی مالیاتی ، این شرکت را محق به استفاده از معافیت ندانست سپس برگ مالیات قطعی تهیه و ابلاغ نمود. ۴-با توجه به مراتب ذکر شده و با عنایت به حق مکتسبه این شرکت ( معافیت ۲۰ ساله) دادخواست نقض رای هیات تجدید نظر مالیاتی هم عرض را از دیوان عدالت اداری درخواست گردید . ۵- سرانجام دیوان عدالت پس از رسیدگی به پرونده این شرکت ، ابطال رای مذکور را بشرح پیوست اعلام و استفاده از معافیت ۲۰ ساله را حق شرکت پتروشیمی فن آوران دانست.


«آریا»: پلیمر آریا ساسول اعلام داشت، بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست)، تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آنها صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌گردیدند، از تاریخ تصویب ابطال گردیده است.


«نوری»: شرکت پتروشیمی نوری اعلام نمود موجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه‌گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹.۱۲.۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند،ابطال گردیده است. با توجه به رای مذکور، به نظر می رسد این شرکت که قبل از قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا تاریخ ۱۳۸۹.۱۲.۲۹ معاف بوده، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد ولیکن قطعیت این موضوع منوط به تایید اداره امور مالیاتی شهرستان عسلویه می باشد.


«مبین»: شرکت مبین انرژی خلیج فارس اعلام نمود بموجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، تصویب نامه هیات محترم وزیران و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن صرفا" آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند "ب" ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، ابطال گردیده است.


«غشوکو»: شرکت شوکو پارس اعلام نمود عدم انجام تعهدات قراردادی منجمله عدم تحویل شش دانگ پلاک ثبتی شماره ۶۵۶ و ۸۲۹ از فرعی ۲۸ از اصلی جمعا به متراژ به مساحت ۵۲۸۶۰متر مربع واقع در بخش ۱۴ قزوین در زمان توافق شده خبر داد.


«بوعلی»: شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در خصوص رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه مالیاتی شفاف سازی نمود.


«دفارا»: مجمع عمومی سالیانه شرکت داروسازی فارابی با حضور حداکثر سهامداران برگزار شد. این شرکت ۵۳۸۹ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.


گزارش‌های ماهانه و صورت‌های مالی


«فولاد»: شرکت فولاد مبارکه اصفهان در دو ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۲۱۵۳۶میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۱۲۴۵۰ میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه می‌باشد. مبلغ فروش این شرکت در مدت دو ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷۸درصد رشد داشته است.


«خپارس»: شرکت پارس خودرو در دو ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۶۴۹میلیارد تومان درآمد کسب نمود، که از این مبلغ ۲۱۵میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه می‌باشد.


«خساپا»: شرکت سایپا در دو ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۴۱۲۷میلیارد تومان درآمد کسب نمود، که از این مبلغ ۱۹۲۹میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت دو ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵۷درصد رشد داشته است.


«خودرو»: شرکت ایران خودرو در دو ماهه سال جاری از فروش محصولات خود ۶۶۲۱میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۲۱۴۸میلیارد تومان آن مربوط به اردیبهشت ماه می‌باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت دو ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶۸درصد رشد داشته است.انتهای خبر

0
0