نوآوران امین
1399/08/29
12:51
مهندسی حمل و نقل پتروشیمی(#حپترو) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 12 درصدی درآمدهای ...

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی(#حپترو)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۱۲ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۹۸,۶۴۶ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۲,۶۲۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹۳ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0