کارگزاری آبان
1399/08/25
09:44
📊#خزر اطلاعیه 99/08/25 *فنرسازی زر* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی ...

📊#خزر


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۵


*فنرسازی زر*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0