کدال۳۶۰
1400/05/25
14:04
#درهآور ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت داروئی ره آورد تامین 🔹 سرمایه فعلی: 25,000 میلیون ریال 🔹 درص...

#درهآور


❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت داروئی ره آورد تامین🔹 سرمایه فعلی: ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۵۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی🔹 موضوع افزایش سرمایه: روویمر🔹 تاریخ تصویب هیئت مدیره: ۱۴۰۰/۰۵/۲۵بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۴۰۰-۰۵-۲۵ ۱۴:۰۴:۴۹ (۷۷۷۱۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0