پیشگامان سرمایه نوآفرین
1400/06/09
00:00
به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رسانیم با توجه به تصویب مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ، روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به دلیل تعطیل است(روزهای پنجشنبه جزء روز کاری صندوق محسوب نمی شود)
انتهای خبر

0
0