کدال۳۶۰
1399/08/25
11:29
#مدار گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1396/12/29 شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار با فایل ...

#مدار


گزارش فعالیت هییت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هییت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۱:۲۹:۴۶ (۶۹۱۹۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0