کارگزاری آبان
1399/08/24
08:05
📊#قتربت اطلاعیه 99/08/23 *قند تربت حیدریه* افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

📊#قتربت


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۳


*قند تربت حیدریه*


افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
انتهای خبر

0
0