کدال۳۶۰
1399/08/21
13:49
#قثابت #صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به 1399/04/31 (#حسابرسی_شده) شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان ▪️ شرکت کارخانه های تولیدی و ...

#قثابت


#صورت‌های_مالی_تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان▪️ شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به ازای هر سهم ۲۳۶ ریال زیان شناسایی کرده است. این درحالیست که شرکت در مدت مشابه سال قبل به ازای هر سهم ۷۲ ریال سود محقق کرده بود.▪️ «قثابت» با سرمایه ثبت شده ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ مبلغ ۱۲۰,۵۵۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۱ ۱۳:۴۹:۵۸ (۶۸۹۶۰۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0